Võlgnikule

VÕLA TASUMINE LÄBI MEIE

Võlgnik saab tasuda võlgnevuse ka läbi meie. Kui see on tehtud ja me seda pangas näeme, siis eemaldatakse teid 24 tunni jooksul meie andmebaasist. Samuti võtame info maha erinevatest meedikanalitest (Google, Facebook). Et asi kiiremini liiguks, siis kindlasti mainida ära selgituses enda või firma nimi, kes on võlgu ja võlausaldaja nimi (kas siis füüsilise- või juuridilise isku nimi). Samuti kiirendab olukorda meile saadetav maksekorraldus aadressile info@avalik.ee .

Kui soovite tasuda võlgnevust osamaksetena, siis võite saata digitaalselt allakirjastatud avalduse meie e-maili aadressile info@avalik.ee . Osamaksete osa peame ka kokku leppima võlausaldajaga, kas temale see sobib. Kui rikute osamaksete tingimusi, siis avaldame koheselt Teie andmed võlgnevuse osas meie veebilehel Avalik.ee ja erinevates sotsiaalmeediakanalites ning Google otsingumootoris.

Meie ettevõtte rekvisiidid võlgnevuse tasumiseks on:

PR24 OÜ
Arvedusarve number: EE154204278615835906

VALEINFO AVALDAMINE AVALIK.EE PORTAALIS

Kui Teie kohta on esitatud valeinfo, siis võite saata meile selle kohta info. Saadame info edasi võlausaldajale ja palume, et ta esitaks meile õigust kinnitavad dokumendid. Võite otse ka oma juristi poole pöörduda või kohtusse minna. Meie ei kontrolli enne võlateatise ülesse panemist võlausaldaja dokumente, mis seda tõestavad. Küll, aga ei saa võlausaldaja ennem infot lisada, kui ta pole selle eest endale vastutust võtnud. Leping allkirjastatakse enne avaldamist digitaalselt.


Avalik.ee @ 2020