zoofirma.ru

Koolitused 

Kalender 

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Raamatupidaja

Õppekeavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolituse algus: mai
Kursuse maht: 98 tundi (38 tundi teoreetilist ja 60 tundi praktilist õpet)
Maksumus: 2300 eurot
Toimumise koht: Sauna 6, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

 

Raamatupidamine peab arvestust majandusüksuse kogu finantsteabe üle. See teave annab ülevaate rahandusolukorrast ja võimaldab finantsaruannete sise- ja väliskasutajatel teha otsuseid. Ilma raamatupidamisarvestuseta ei tule toime ükski tõsiseltvõetav ettevõte, mistõttu raamatupidaja on väga perspektiivne ja nõutud amet.
Raamatupidaja palk sõltub paljudest teguritest: haridusest, töökogemusest, töökohast ja valdkonnast, kuid palgatase on endiselt kõrge. Tavaliselt on raamatupidaja spetsialist valdkonnas "Arvestus ja audit", "Maksuarvestus" või "Ettevõtte rahandus".

Raamatupidaja tööülesanded
• Raamatupidamise ja maksuarvestuse korraldamine kooskõlas õigusaktidega alates lähteandmetest ja lõpetades aruandlusega,
• arvestustegevuskava kujundamine, juurutamine ja täitmise kontroll,
• aruannete ettevalmistamine ja esitamine maksuametile ja muudele riigiasutustele, koostöö kontrolliasutustega,
• ettevõtte varade arvestus,
• eelarve täitmise kontroll.

Raamatupidaja töö eripära
Raamatupidaja töö erineb mõnevõrra konkreetsest valdkonnast sõltuvalt: maksuarvestus, eelarvestus, panga raamatupidamine, fondiarvestus, kohturaamatupidamine ja juhtimisarvestus. Igas valdkonnas on omad aspektid, mida tuleb edukaks tööks ja kohustuste täitmiseks teada. Peamiseks aspekte ühendavaks teguriks on see, et nad kõik on rangelt allutatud õigusaktidele.
Raamatupidamine täidab olulisi ülesandeid, ennetades rikkumisi üldise finantskontrolli ning materiaalsete ja tööjõu ressursside kontrolli kaudu. Otsuste tegemisel ettevõttes (näiteks toodangu väljalaske kasumlikkuse või isegi arengusuundade valiku korral) arvestatakse raamatupidamisaruannete analüüsi tulemusi.
Raamatupidajad teevad üldjuhul tihedat koostööd ettevõtete teiste osakondadega. Töötajate palgaarvestuses tegutsetakse koos töö- ja palgaosakonnaga, pidades arvestust materiaalsete väärtuste üle — koostöö logistikaosakonnaga, tootmisosakonnaga, suhtlemine ettevõtte majandus- ja planeerimisosakonnaga.

Vajalikud omadused ja oskused
• Tähelepanelikkus ja täpsus,
• vastutus- ja organiseerimisvõime,
• pingetaluvus ja tugev töövõime,
• analüütiline mõistus ja süstemaatilisus,
• oskus töödelda mahukat infotulva,
• hea arvutioskus.

Õppekava

Raamatupidamisarvestuse korraldus - 24t
Raamatupidamisarvestuse praktikum - 16t
Maksundus - 8t
Auditeerimise alused - 8t
Maksuarvestus - 12t
Finantsanalüüs - 8t
Finantsmajanduse õigus- 8t
Juhtimisarvestus - 12t
Arvestus - 2t

Lisateave

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Õpingute alustamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega.