zoofirma.ru

Koolitused 

Kalender 

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Elektrik

Õppekeavarühm: Elektrotehnika ja energeetika

Koolituse algus: mai
Kursuse maht: 140 tundi (40 tundi teoreetilist ja 100 tundi praktilist õpet)
Maksumus: 2480 eurot
Toimumise koht: Sauna 6, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

Õppekava

 1. Elektrotehnika alused.
 2. Elektrivõrgud ja nende liigid. Elektripaigaldiste iseärasused.
 3. Elektrijuhtmestike projekteerimine ja paigaldus. Põhireeglid.
 4. Ülekandeliinid:
- elektriülekande õhuliinid: koosseis, klassifikatsioon, paigaldus;
- elektriülekande kaabelliinid: klassifikatsioon, paigaldus, tuleohutus.
 5. Elektrivõrkude tehniline hooldus.
 6. Elektriseadmete seadistamine ja elektriseadmete juhtimisahelate paigaldus.
 7. Elektrimontaažitöödel kasutatavad tööriistad  (käsitöö- ja elektritööriistad). Elektrimontaaži mehhanismid ja seadmed.
 8. Elektriohutustehnika. Esmaabi osutamine elektriöögi korral.
 9. Eksam

Õpiväljundid
Oskab Teab
- Elektrijuhtmestiku ja jõukaabli paigaldus.
- Igat liiki elektriseadmete lülitamine, kaabli õige ristlõike arvutamine. Muude elektrimontaažitööde
- Elektrijuhtmestiku lühistest tekkivate rikete kõrvaldamise ja remondi oskus.
- Elektrijuhtmestiku asukohaplaanide loomine.
- Sekundaarahelate paigaldus jpm.

Lisateave

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Õpingute alustamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega. Õppevahendid: .....