zoofirma.ru

Koolitused 

Kalender 

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Torulukksepp

Õppekeavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse algus: mai
Kursuse maht: 160 tundi (60 tundi teoreetilist ja 100 tundi praktilist õpet))
Maksumus: 2480 eurot
Toimumise koht: Sauna 6, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

Õppekava

1. Armatuuri ja torustike põhiparameetrid
2. Põhimaterjalid
3. Sanitaartehnilised seadmed
4. Kokkuostmine
5. Paigaldus- ja koostamistöö
6. Küte ja ventilatsioon
7. Sanitaartehniliste tööde tööriistad, mehhanismid ja tööpingid
8. Keevitustööde tegemine
9. Arvestus

 

Õpiväljundid
Oskab Teab
- saada aru seadmete tehnilise passi joonistest;
- teostada sanitaartehniliste seadmete vigade diagnostikat;
- määrata üksikute osade, sõlmede, torustike elementide sobivust edasiseks kasutamiseks;
- valida seadmete torusid ja liitmikke nimetuste ja mõõtmete põhjal;
- teostada seadmete katsetusi, selgitab välja töötamise defektid, töötab välja kordasaamise algoritmi;
-hooldatavate süsteemide paigaldamise projekt- ja eelarvestamise dokumentatsiooni;
-torude painutamise ja lõikamise tööpinkide ülesehitust ja kasutamise töövõtteid;
-erinevate lukksepa- ja mõõteriistade sihtotstarvet ja kasutamist;
- elektrimootorite, trafode, keevitusseadmete ülesehitust ja tööpõhimõtteid;
- torustike ühendamise ja kinnitamise liike;
- kütte- ja kliimaseadmete, õhu- ja veepuhastamise süsteemide ülesehitust;
- torutööde tehnoloogiat;
- sanitaartehniliste seadmete paigaldamisviise.

Kutse kirjeldus
Torulukksepa tegevus koosneb seadmete jooksvast ja plaanilisest remondist tootmises ja olmetingimustes. Torulukksepp uurib seadmete ülesehitust  seadme tehnilise passi andmelehelt või jooniselt, teostab mehhanismide tehnilist diagnostikat. Vajadusel võtab seadme lahti. Tema teostab üksikute elementide montaaži / demontaaži, parandab või vahetab välja katkised osad, tegeleb sanitaartehniliste seadmete seadistamisega.
Torulukksepp valib sisemiste sanitaartehniliste, kütte- ja ventilatsiooni-, gaasiseadmete ning elamutes, avalikes ja tööstushoonetes kliimaseadmete ja välivõrkude torustike tõhusamad paigaldusviisid.
Torulukksepp kasutab töös erinevaid tööriistu ja vahendeid mõõtmise ja diagnostika läbiviimisel. Seadmete või tehnika koostamise ajal teostab tema koostisosade omavahel sobitamist, pidades kinni nende täpsest omavahelisest positsioonist vastavuses tehnilise spetsifikatsiooniga, reguleerib ja seadistab mehhanismid, paneb need tööle.

Lisateave

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Õpingute alustamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega. Õppevahendid: