zoofirma.ru

Koolitused 

Kalender 

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Pottsepp

Õppekeavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse algus: mai
Kursuse maht: 120 tundi (42 tundi teoreetilist ja 78 tundi praktilist õpet)
Maksumus: 2480 eurot
Toimumise koht: Sauna 6, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

Õppekava

Teoreetiline õpe
1. Sissejuhatus, ettevõtluse alused, tööõigus.
2. Töökeskkonnaohutus, töötervishoid ja tööohutus, tuleohutuse ja tulekustutusvahendid, elektriohutus, jäätmekäitlus, keskkonnaohutus.
3. Üldised teadmised korstnate, ahjude, pliitide, kaminate ja nende aluste vundamentide ehitusest.
4. Pottsepatöö põhireeglid.
Tööde täitmise järjekord. Materjalid (tellised, korstna plokid, segud).Metallosad (ahju osad, riivid, uksed).
Ahjud ja suitsulõõrid. Kütuseliigid. Soojuse salvestid. Soojuse paisumine. Tuleohutusnõuded.
5. Korsten ja selle ehituslik asukoht. Suitsulõõri mõõtmete vastavus ahju mõõtmetega. Hoone seintes paiknevad suitsulõõrid. Ahjule toetuvad korstnad. Eraldiseisvad korstnad. Õõnesplokkidest suitsulõõrid. Metallist suitsulõõrid.
6. Pliidid ja soojad seinad. Ahju ja soe seinaga pliidid. Ahjuta ja soe seinaga pliit. Leivaküpsetusahjuga pliit. Toaahjuga ühendatud pliit. Ahjulavaga pliit. Kamin-pliit.
7. Toaahjud, -kaminad ja -leivaküpsetusahjud.  
8. Kaminate mitmekesisus.
Lihttelliskamin. Soojustsäästev kamin. Välikamin. Õhuringlusega kamin, selle struktuur ja toimimine. "Bulerian" ja muud kahe kolde ja õhuringlusega kaminad.
9. Korstnate ja kollete ehitamise vead, nende ennetamine.
10. Pottseppremonditööde teostamise järjekord.

Praktiline õpe

1. Suitsulõõride ehitamine.
2. Ahju ehitamine.
3. Kamina ehitamine.
4. Pliidi ja sooja seina ehitamine.

Õpiväljundid
Oskab Teab
• organiseerida töökohta;
• instrumente ja seadmeid tööks ette valmistada;
• ette valmistada savi-liivasegu;
• määrata vajalike materjalide ja telliste hulka;
• vundamenti valada ja teha;
• kinnitada ja paigaldada ahjuosi.
• tellingutel töötamise ohutustehnika eeskirju;
• tellisahjude, -lõõride, -kaminate ladumise tehnilist protsessi;
• seadmete ja instrumentide otstarvet ja omadusi;
• ahjude tööpõhimõtteid ja ekspluatatsioonieeskirju;
• ahjude ladumis- ja vooderdusmaterjalide liike;
• termo- ja soojusisoleermaterjalide liike ja omadusi;
• vundamentide ehitamisnõudeid ja tehases komlpekteeritud ahjude ja korstnate kokkupanemiseeskirju;
• valmis ahjudele esitatavaid nõudeid;
• defektide, praagi liike; ahjude ja kaminate defekte;

 

Lisateave

Koolitaja: Igor Klimov (8 aastat kamina ja ahju ehituse ja viimistluse kogemus)
Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Õpingute alustamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega. Õppevahendid: käsitööriistad (kellud, müürihaamrid jne.), mõõteriistad (mõõdulindid, loodid jne), elektrilised seadmed (lõikurid, segumasinad jne), märkimisvahendid.