zoofirma.ru

Koolitused 

  Armeerija

Õppekeavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse algus: juuni
Kursuse maht: 118 tundi (40 tundi teoreetilist ja 78 tundi praktilist õpet)
Maksumus: 2490 eurot
Toimumise koht: Sauna 6, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

Õppekava

Materjaliõpetus    
Töökaitse
Armatuuriterase liigid. Armatuuritööde koosseis
Armatuuri valmistamine ehituses
Karkasside valmistamine ja sidumine
Armatuuritööde kvaliteet
Ohutustehnika armatuuritööde tegemisel
Ohutustehnika kõrgustes töötamisel
Eksam

Õpiväljundid
Oskab Teab


•Teostada operatsioone armatuuri, armatuurivõrkude ja -karkasside kokkupanemisel, sidumisel.

 •Armatuuri põhiliike;
•Armatuuri valmistamiseks kasutatavate käsitööpinkide, ajamiga, poluautomaatiliste tööpinkide ülesehituse aluseid;
• Armatuuri valmistamise reegleid;
•Lihtarmatuuri ja armeeritud konstruktsioonide kokkupanemise ja kinnitamise võtteid;
•Lubatavaid hälbimusi armatuuri ja armeeritud konstruktsioonide valmistamisel ja monteerimisel.

Lisateave

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Õpingute alustamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega. Õppevahendid: .....