zoofirma.ru

Koolitused 

Süsteemadministraator

Õppekeavarühm: Arvutiteadused

Koolituse algus: mai
Kursuse maht: 120 tundi (30 tundi teoreetilist ja 90 tundi praktilist õpet)
Maksumus: 2450 eurot
Toimumise koht: Sadama 4, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

Õppekava

1. Süsteemiadministraatori töö põhiülesanded
2. Seadmed
3. Protokollid TCP/IP. Mudel OSI
4. Võrguprobleemide lahendamine;
5. IP-aadressid (avalikud ja era-aadressid)
6. RAID tasemete iseloomustused
7. Virtualiseerimine
8. Praktilised ülesanded ja nende lahendamine
9. Active Directory põhikomponendid
10. DHCP-server. Selle häälestamine
11. Active Directory rühmad
12. DNS tsoonide tüübid. Nende loomine
13. Juurdepääs Interneti võrkudele<
14. DNS kliendid
15. Domeeni rühmapoliitika. Praktiliste ülesannete lahendamine.
16. LSDOU reegel.
17. Eksam.

Õpiväljundid
Oskab Teab
* lokaalsete võrkude põhimeetodeid ja ehitusviise;
* marsruutimisandmete tehnoloogiat, sealhulgas ka Internetis;
* kaasaegsete võrkude (DNS, DHCP, VLAN, VPN jt) struktuuri;
* üheastmelise võrgu erinevust juhitavast võrgust;
*administreerida domeenivõrke ОS Windows Server juhtimisel;
* iseseisvaltehitada juhtmetega ja juhtmeteta võrke;
* rakendada teadmisi protokolli TCP/IP v4 ja v6 kohta;
* teha vahet üheastmelise ja juhitava võrgu vahel;
* üles ehitada üheastmelist võrku;
* hankida algandmeid serveri kohta;
Juhtida domeeni kontrollerit ja administreerida  Active Directory andmebaasi.

Lisateave

Koolitaja: Eugene Istomin
Õpingute alustamise tingimused: arvuti kasutamise oskus
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega.